Kế hoạch học tập là kế hoạch chính thức sẽ được xếp lịch học và lịch thi trong năm học 2014-2015. Nếu Lịch học và lịch thi không khớp với kế hoạch học tập, GVCN và HS-SV vui lòng phản hồi vào Mail bên dưới. PĐT sẽ điều chỉnh kịp thời

Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.