CĐĐD 9.xlsx
Microsoft Excel Table 13.9 KB
CĐĐD 8.xlsx
Microsoft Excel Table 47.7 KB
CĐĐD 7.xlsx
Microsoft Excel Table 34.4 KB
HÌNH ẢNH.xlsx
Microsoft Excel Table 13.4 KB
XÉT NGHIỆM.xlsx
Microsoft Excel Table 12.4 KB
HỘ SINH.xlsx
Microsoft Excel Table 26.9 KB
THĐD 45.xlsx
Microsoft Excel Table 32.0 KB
THĐD 46.xlsx
Microsoft Excel Table 16.8 KB

Kế hoạch lâm sàng được tổng hợp từ công văn chính thức gửi bệnh viện, nếu kế hoạch theo lớp có sai sót GVCN và HS vui lòng kiểm tra lại kế hoạch chính thức theo công văn.

Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.