QUY CHẾ ĐÀO TẠO TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
quy chế dao tao TCCN (New).doc
Microsoft Word Document 233.0 KB
QUY CHẾ ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG
Quy che 25.doc
Microsoft Word Document 88.0 KB
QUY CHẾ ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG VỪA LÀM VỪA HỌC
QD36-2007-BGD dao tao cao dang VHVL.doc
Microsoft Word Document 93.0 KB
DỰ THẢO QUY CHẾ BAO LƯU,HỌC LẠI, THÔI HỌC
quyết định.doc
Microsoft Word Document 64.5 KB